Uroczysta zbiórka

W Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa odbyły się obchody garnizonu wrzesińskiego z okazji tegorocznego Święta Policji. Podczas uroczystej zbiórki zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie, odznaczenia oraz wyróżnienia. Zbiórka wyjątkowa, ponieważ obchodzona w kontekście 100-rocznicy powstania Policji Państwowej.

fot. KPP Wrzesnia

W Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa odbyły się wrzesińskie obchody z okazji tegorocznego Święta Policji. Obchody bardzo wyjątkowe, ponieważ w tym roku obchodzimy 100-rocznicę powstania Policji Państwowej. Uroczysta zbiórka została przeprowadzona w piątek 19 lipca br. o godzinie 12:00. Początkiem policyjnych obchodów była odprawiona msza święta w intencji wrzesińskich policjantów oraz pracowników cywilnych i ich rodzin w Kościele Królowej Jadwigi we Wrześni o godzinie 10:00.

Następnym etapem piątkowych obchodów było złożenie kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim na cmentarzu parafialnym przy ulicy Gnieźnieńskiej, gdzie została wystawiona warta honorowa. Wiązanka została złożona przez kierownictwo wrzesińskiej komendy: insp. Mariusza Łozowieckiego, podinsp. Radosława Smaka oraz podinsp. Andrzeja Bonalskiego.

Punktualnie o godzinie 12:00 w Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa zebrali się zaproszeni goście w osobach: Wicestarosty Wrzesińskiego Waldemara Grzegorka, Burmistrza Miasta i Gminy Września Tomasza Kałużnego Burmistrzów oraz Pani Wójt z powiatu wrzesińskiego. Swoją obecnością zaszczycili wrzesińskich policjantów także przedstawiciele kościoła, prokuratury, straży pożarnej, wojska, straży miejskiej oraz placówek oświatowych. Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu obecny był Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski, któremu złożony został meldunek rozpoczynający uroczystość przez podinsp. Andrzeja Bonalskiego.

Po przywitaniu zaproszonych gości nastąpiła część główna, czyli wręczenie aktów mianowania, odznaczeń oraz wyróżnień. Pierwsze w kolejności rozdane zostały odznaczenia Związków Zawodowych Policjantów. Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego odznaczył za zasługi na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz wielkopolskiej policji:

Medalem 100-lecia powstania Policji Państwowej:

- Andrzeja Bonalskiego.

 

Medalem Krzyża Niepodległości kl II Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów:

- Justynę Walińską,

- Krzysztofa Szcześniaka,

- Marcina Stanisławskiego

- Jonasza Stramczewskiego,

- Marcina Klonowskiego,

- Artura Kubiaka,

- Romana Michalaka,

- Marka Zdrojka,

- Iwonę Łyskawa,

- Przemysława Teodorczyka.

 

Zarząd Wojewódzki medalem 25-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów odznaczył :

- Krzysztofa Waszaka,

- Pawła Gostyńskiego,

- Tomasza Giżewskiego.

 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Województwa Wielkopolskiego na wniosek Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów we Wrześni za dotychczasowe wsparcie oraz pomoc dla środowiska policyjnego brązowym medalem odznaczył:

- Starostę wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza, w imieniu Starosty medal odebrał Wicestarosta Wrzesiński Waldemar Grzegorek,

-Burmistrza Wrześni -Tomasza Kałużnego,

- Burmistrza Miłosławia - Huberta Gruszczyńskiego,

- Burmistrza Nekli - Karola Balickiego,

- Burmistrza Pyzdr - Przemysława Dębskiego,w imieniu Burmistrza medal odebrała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach Justyna Sosnowska,

- Wójta Kołaczkowa - Teresę Waszak.

Podczas piątkowej uroczystości swoje wyróżnienia wręczył także Wicestarosta Wrzesiński Waldemar Grzegorek. Władze samorządowe doceniły policjantów i pracowników cywilnych wrzesińskiej komendy za szczególne zaangażowanie w służbę policyjną. Okolicznościowe statuetki otrzymali: mł. asp. Bartosz Cerbin, sierż. Jakub Arendarek, sierż. Paulina Muszalska, Renata Kozłowska-Kucza, Marcin Czerniak.

Komendant Powiatowy Policji we Wrześni insp. Mariusz Łozowiecki korzystając z podniosłej chwili z okazji Święta Policji a w szczególności chcąc uczcić 100 rocznicę powstania Polskiej Policji podziękował przedstawicielom służb mundurowych, samorządowcom oraz instytucjom, które pracują wspólnie z wrzesińskimi policjantami, na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Komendant wspólnie z I Zastępcą podinsp. Radosławem Smakiem wręczyli okolicznościowe medale z okazji 100 rocznicy powstania Policji Państwowej a do wyróżnień poproszono:

- Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafała Pawłowskiego,

- Starostę Wrzesińskiego Pana Dionizego Jaśniewicza,

- Wicestarostę Wrzesińskiego Pana Waldemara Grzegorka,

- Burmistrza Miasta i Gminy Września Pana Tomasza Kałużnego,

- Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Września Pana Artura Mokrackiego,

- Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Września Pana Karola Nowaka,

- Burmistrza Gminy Miłosław Pana Huberta Gruszczyńskiego,

- Burmistrza Miasta Pyzdry Pana Przemysława Dębskiego,

- Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Pana Karola Balickiego,

- Wójt Gminy Kołaczkowo Panią Teresę Waszak,

- Dowódcę 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu - pułkownika pilota Krzysztofa Walczaka,

- Dowódcę 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu - pułkownika pilota Krzysztofa Szymaniec,

- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni - mł. brygadiera Piotra Trawińskiego,

- Vicedyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu Pana Pawła Guzika,

- Księdza Proboszcza Adama Zalesiaka,

- Komendanta Straży Miejskiej we Wrześni Mirosława Morawskiego,

- Prokuratora Rejonowego we Wrześni Pana Pawła Karpesiuka,

- Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr. gen. Romana Abrahama we Września Pana Damiana Hofmana,

- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Pana Eugeniusza Wiśniewskiego.

W swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy zwrócił uwagę na świetną współpracę z samorządowcami a także na aktywne i efektywne wspieranie w pracy na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Dodatkowo insp. Mariusz Łozowiecki uroczyście podziękował proboszczowi Adamowi Zalesiakowi za odprawienie mszy świętej w intencji policjantów garnizonu wrzesińskiego i ich rodzin.

Na zakończenie piątkowej uroczystości rozdane zostały medale z Policyjnego Stowarzyszenia IPA region Września. Wyróżnionym policjantom medale wręczyli podinsp. Justyna Walińska z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafałem Pawłowskim oraz Komendantem Powiatowym Policji we Wrześni insp. Mariuszem Łozowieckim. Terenowy oddział IPA Września odznaczył:

- Radosława Smaka,

- Andrzeja Bonalskiego.

- Justynę Walińską,

- Przemysława Teodorczyka,

- Krzysztofa Szcześniaka,

- Marcina Stanisławskiego,

- Sebastian Walińskiego,

- Tomasza Jadczaka,

- Waldemara Nathera,

- Macieja Radtke,

- Krzysztofa Kaźmierskiego,

- Milenę Markiewicz,

- Adama Makowskiego,

- Adama Wojcińskiego,

- Piotra Nawrockiego,

- Tomasza Michalaka,

- Mateusza Gromadę,

- Przemysława Andrzejewskiego,

- Łukasza Obarskiego,

- Jakuba Arendarka,

- Stuczyńskiego Tomasza,

- Bartosza Cerbina,

- Anne Fercho -Frankowską,

- Macieja Klameckiego-Cichy,

- Dariusza Światkowskiego.

Z okazji Święta Policji 2019 roku w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni mianowanych na wyższe stopnie zostało łącznie:

w korpusie aspirantów awansowanych zostało 18 policjantów,

w korpusie podoficerów awansowanych zostało 17 policjantów.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu rozkazem personalnym mianował w korpusie aspirantów:

na aspiranta sztabowego policji:

- st. asp. Zdrojka Marka.

 

na starszego aspiranta policji:

- asp. Kasprzaka Roberta,

- asp. Krawca Krzysztofa,

- asp. Koskę Marcin,

- asp. Nawrockiego Marcina,

- asp. Tomaszewskiego Marcina.

 

na aspiranta policji:

- mł. asp. Cwujdzińskiego Artura,

- mł. asp. Giżewskiego Norberta,

- mł. asp. Klameckiego – Cichego Macieja,

- mł. asp. Twardowskiego Zbigniewa,

- mł. asp. Witkowskiego Krzysztofa,

- mł. asp. Wójta Bogusława,

- mł.asp. Zdziennickiego Marcina.

 

na młodszego aspiranta policji:

- sierż. szt. Budkowskiego Krzysztofa,

- sierż. szt. Klonowskiego Marcina,

- sierż. szt. Kozłowskiego Krzysztofa,

- sierż. szt. Maciejewskiego Krzysztofa,

- sierż. szt. Makowskiego Adama.

 

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu rozkazem personalnym mianował w korpusie podoficerów :

na sierżanta sztabowego policji:

- st. sierż. Andrzejewskiego Przemysława,

- st. sierż. Błażejewskiego Arkadiusza,

- st. sierż. Malinę Tomasza,

- st. sierż. Małeckiego Adama,

- st. sierż. Markiewicz Milenę,

- st. sierż. Michalaka Mariusza,

- st. sierż. Michalaka Tomasza,

- st. sierż. Pawliczaka Damiana,

- st. sierż. Staniszewskiego Michała,

- st. sierż. Wojcińskiego Adama,

- st. sierż. Wójta Krzysztofa,

- st. sierż. Zabiszaka Łukasza,

- st. sierż. Żuchowskiego Macieja.

 

na starszego sierżanta policji:

- sierż. Andrzejewskiego Przemysława,

- sierż. Budzyńską Karolinę,

- sierż. Matuszaka Łukasza,

- sierż. Wójta Michała.

 
źródło: policja.pl

REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Wrześni

Szanowny Czytelniku!

Przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszych serwisów.
Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź Dalej" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.


Stosowanie plików cookies i innych technologii

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
- Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
- Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
- Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów
- Wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.


Administratorzy danych

Administratorem tych danych jesteśmy my, czyli Twoje-Miasto Sp. z o.o., ul. Legionów 57A 86-300 Grudziądz jak również nasi Zaufani Partnerzy z którymi współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszych stronach do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w Polityce Prywatności.


Jak wykorzystujemy Twoje dane

W ramach świadczonych przez nas usług staramy się wyświetlać reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom, które dotyczą naszych produktów oraz produktów klientów korzystających z naszych usług reklamowych (marketing bezpośredni). W tym celu wykorzystujemy informacje zapisywane w plikach cookies, które otrzymujemy podczas korzystania z naszych stron. Nasze działania podejmowane są zgodnie z obowiązującym prawem w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych, ponieważ chcemy, by wszystkie nasze usługi, w tym wyświetlane reklamy, były najlepiej dopasowane do potrzeb użytkownika.


Wykorzystywanie Twoich danych przez naszych partnerów

Podobne działania w celach marketingowych podejmują nasi Zaufani Partnerzy, którym udostępniamy powierzchnię reklamową na naszych stronach. Wśród Zaufanych Partnerów znajdują się dostawcy technologii reklamowej, sieci reklamowe, domy mediowe, agencje interaktywne oraz reklamodawcy.
Nasi partnerzy gromadzą i wykorzystują informacje określające Twój sposób korzystania z naszych serwisów. Dzięki temu wyświetlają reklamy najbardziej dopasowane do uzyskanych informacji oraz udostępniają je innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie.
W związku z reformą prawa ochrony danych osobowych nasi partnerzy potrzebują Twojej zgody na działania, których dokonują na naszych stronach. W przypadku jej udzielenia nasi partnerzy będą mogli, w ramach uzasadnionego interesu, wykorzystać Twoje informacje także dla celów analitycznych służących ocenie skuteczności podejmowanych działań marketingowych.
Pamiętaj, że ewentualna zgoda jest Twoją dobrowolną decyzją, natomiast brak jej udzielenia może wpłynąć na Twój komfort korzystania z naszych serwisów. Reklamy nieodpowiadające zainteresowaniom użytkownika są nie tylko nieatrakcyjne, ale i drażniące dla odbiorcy.

Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"). Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że korzystanie z tych informacji do czasu wycofania zgody było niezgodne z prawem.


Jakie masz prawa?

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pamiętaj jednak, że nie w każdym przypadku możliwe jest zrealizowanie Twoich praw w odniesieniu do informacji zapisanych w plikach cookies.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

email:
hasło:
 
bezpieczne logowanie SSL
zapomniałem hasła | zarejestruj się